Chào mừng bạn đến với phòng khám Da Bác sỹ Trúc


Đã từng tham dự các khóa học:
Chứng chỉ lớp Laser Y học và Laser Ngoại khoa tại Trung tâm Vật lý Y sinh học.
Chứng chỉ  lớp Dược Mỹ phẩm của Trung tâm khoa học công nghệ dược.
Chứng chỉ quản lý hành nghề Massage của Đại học Y dược TP HCM.
Qua các lớp huấn luyện về Laser, Chemical Peel, Mesotherapy, Botox, Dysport, Siac,

Restylan, Perfectha...

 

Đã tham dự rất nhiều khóa học về dược phẩm,dược mỹ phẩm, các buối hội thảo chuyên đề y khoa trong và ngoài nước.